imageimage

TB về việc thực hiện quyền BT6, DQC, HBC, HU1, SJD, VHC, VTV

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BT6

12/10/2011

5%

2

Hoàn thuế 5% cổ tức tiền mặt phân bổ ngày 03/8/2011

DQC

14/07/2011

0,6%

3

Cổ tức tiền mặt

HBC

17/10/2011

6%

4

Cổ tức tiền mặt

HU1

05/10/2011

3%

5

Cổ tức tiền mặt

SJD

19/10/2011

15%

6

Cổ tức tiền mặt

VHC

05/10/2011

15%

7

Cổ tức tiền mặt

VTV

23/09/2011

5%


Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 36 image 0