imageimage

TB về việc thực hiện quyền BTH, DSN, MBB, MCF

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/03/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTH

05/03/2012

7%

2

Cổ tức tiền mặt

DSN

06/03/2012

28%

3

Cổ tức tiền mặt

MBB

01/03/2012

3%

4

Cổ tức tiền mặt

MCF

29/02/2012

4,96%

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 8 image 0