imageimage

TB về việc thực hiện quyền BTT, CTD, HDC, SGH

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTT

26/04/2012

12%

2

Cổ tức tiền mặt

CTD

23/04/2012

20%

3

Cổ tức tiền mặt

HDC

16/03/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

SGH

13/04/2012

20%

       

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 16 image 0