imageimage

TB về việc thực hiện quyền BTW

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 13/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTW

18/05/2012

12,5%

    

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 15 image 0