imageimage

TB về việc thực hiện quyền C21, NSC, SBT, TRC, VPK

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

C21

03/05/2012

9%

2

Cổ tức tiền mặt

NSC

07/05/2012

20%

3

Cổ tức tiền mặt

SBT

11/05/2012

20%

4

Cổ tức tiền mặt

TRC

11/05/2012

20%

5

Cổ tức tiền mặt

VPK

11/05/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 18 image 0