imageimage

TB về việc thực hiện quyền C47, CLW, CTS, MBB, MDC, MTP, VT1

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 4/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

C47

23/05/2012

12.5%

2

Cổ tức tiền mặt

CLW

17/05/2012

13.5%

3

Cổ tức tiền mặt

CTS

21/05/2012

6%

4

Cổ tức tiền mặt

MBB

21/05/2012

2%

5

Cổ tức tiền mặt

MDC

15/05/2012

20%

6

Cổ tức tiền mặt

MTP

16/05/2012

20%

7

Cổ tức tiền mặt

VT1

18/05/2012

10%

        

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 27 image 0