imageimage

TB về việc thực hiện quyền CAN, DNP, TC6

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/06/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CAN

21/05/2012

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DNP

25/05/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

TC6

23/05/2012

20%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 24 image 0