imageimage

TB về việc thực hiện quyền CAP, HVX, NST, PVE, S74, STP, VC2, VBH

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CAP

15/05/2012

52%

2

Cổ tức tiền mặt

HVX

30/05/2012

4%

3

Cổ tức tiền mặt

NST

10/05/2012

18%

4

Cổ tức tiền mặt

PVE

01/06/2012

6,48%

5

Cổ tức tiền mặt

S74

08/03/2012

5%

6

Cổ tức tiền mặt

STP

18/05/2012

15%

7

Cổ tức tiền mặt

VC2

05/06/2012

3%

8

Cổ tức tiền mặt

VBH

05/06/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 20 image 0