imageimage

TB về việc thực hiện quyền CFC, DST, HSI, KKC, NHC, PGI, PGT, TS4

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CFC

12/04/2012

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DST

26/03/2012

3%

3

Cổ tức tiền mặt

HSI

29/02/2012

13%

4

Cổ tức tiền mặt

KKC

30/03/2012

22%

5

Cổ tức tiền mặt

NHC

18/04/2012

25%

6

Cổ tức tiền mặt

PGI

05/04/2012

13%

7

Cổ tức tiền mặt

PGT

20/03/2012

5%

8

Cổ tức tiền mặt

TS4

02/03/2012

6%

     

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 21 image 0