imageimage

TB về việc thực hiện quyền CJC, L44, NBB, NTB, TCR, TTP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CJC

29/06/2012

28%

2

Cổ tức tiền mặt

L44

05/07/2012

7%

3

Cổ tức tiền mặt

NBB

03/04/2012

16%

4

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

NTB

22/06/2012

10,5%

5

Cổ tức tiền mặt

TCR

28/06/2012

6%

6

Cổ tức tiền mặt

TTP

26/06/2012

1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 34 image 0