imageimage

TB về việc thực hiện quyền CLC, HGM, HVT, IJC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CLC

26/04/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

HGM

04/05/2012

30%

3

Cổ tức tiền mặt

HVT

10/05/2012

15%

4

Cổ tức tiền mặt

IJC

07/05/2012

11

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 3 image 0