imageimage

TB về việc thực hiện quyền CMS, DHA, EFI, HVG, ITD, NET, NVN, PGS, SEL, TMS, VNS, VNT, VTS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CMS

15/06/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

DHA

25/05/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

EFI

18/05/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HVG

21/05/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

ITD

06/06/2012

6%

6

Cổ tức tiền mặt

NET

21/05/2012

50%

7

Cổ tức tiền mặt

NVN

15/06/2012

14%

8

Cổ tức tiền mặt

PGS

30/05/2012

11%

9

Cổ tức tiền mặt

SEL

30/12/2011

13%

10

Cổ tức tiền mặt

TMS

15/05/2012

6%

11

Cổ tức tiền mặt

VNS

14/06/2012

7%

12

Cổ tức tiền mặt

VNT

18/06/2012

10%

13

Cổ tức tiền mặt

VTS

25/05/2012

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 25 image 0