imageimage

TB về việc thực hiện quyền CMS, LBM, SBC, DMC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/01/2012, chi tiết như sau:

 

 Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CMS

05/01/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

LBM

10/01/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SBC

13/01/2012

20%

4

Cổ tức tiền mặt

DMC

12/01/2012

10%

 

 

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 23 image 0