imageimage

TB về việc thực hiện quyền CNG, DID, TCS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 9/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CNG

25/04/2012

45%

2

Cổ tức tiền mặt

DID

05/04/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

TCS

20/04/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 22 image 0