imageimage

TB về việc thực hiện quyền CNG, DNP, EID, LHC, SED

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 09/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CNG

26/12/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

DNP

16/12/2011

6%

3

Cổ tức tiền mặt

EID

26/12/2011

15%

4

Cổ tức tiền mặt

LHC

16/12/2011

25%

5

Cổ tức tiền mặt

SED

26/12/2011

16%

    

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 15 image 0