imageimage

TB về việc thực hiện quyền CSM, HDC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

CSM

28/03/2012

4,225:1

18/07/2012

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

HDC

08/06/2012

15%

24/07/2012

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 11 image 0