imageimage

TB về việc thực hiện quyền CTC, TCT

Kính gửi: Quý khách hàng

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/08/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CTC

26/06/2012

6%

2

Cổ tức tiền mặt

TCT

07/05/2012

40%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.

image 19 image 0