imageimage

TB về việc thực hiện quyền DAB, EBS, GMD, HBD, SCJ, TNG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DAB

27/03/2012

3%

2

Cổ tức tiền mặt

EBS

02/03/2012

6%

3

Cổ tức tiền mặt

GMD

05/04/2012

6%

4

Cổ tức tiền mặt

HBD

08/03/2012

25%

5

Cổ tức tiền mặt

SCJ

02/03/2012

10%

6

Cổ tức tiền mặt

TNG

28/03/2012

6%

     

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 17 image 0