imageimage

TB về việc thực hiện quyền DAB, ELC, GHC, L61, MNC, NIS, PXI, VC2, WSB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DAB

09/12/2011

7%

2

Cổ tức tiền mặt

ELC

06/12/2011

10%

3

Cổ tức tiền mặt

GHC

01/12/2011

9%

4

Cổ tức tiền mặt

L61

30/11/2011

7%

5

Cổ tức tiền mặt

MNC

30/11/201

5%

6

Cổ tức tiền mặt

NIS

09/12/2011

10%

7

Cổ tức tiền mặt

PXI

30/11/2011

10%

8

Cổ tức tiền mặt

VC2

10/11/2011

15%

9

Cổ tức tiền mặt

WSB

12/12/2011

20%

         

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 23 image 0