imageimage

TB về việc thực hiện quyền DAE, GIL, ITC, L18, LSS, MDG, POM, SPC, CTG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền do CP lẻ quy đổi

CTG

04/04/2012

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DAE

26/03/2012

8%

3

Cổ tức tiền mặt

GIL

06/04/2012

20%

4

Cổ tức tiền mặt

ITC

19/03/2012

5%

5

Cổ tức tiền mặt

L18

23/02/2012

18%

6

Cổ tức tiền mặt

LSS

01/03/2012

15%

7

Cổ tức tiền mặt

MDG

06/04/2012

7%

8

Cổ tức tiền mặt

POM

09/03/2012

15%

9

Cổ tức tiền mặt

SPC

10/04/2012

3%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 12 image 0