imageimage

TB về việc thực hiện quyền DAP, L10, LCS, PPP, TBX, TMX, UIC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/06/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DAP

11/06/2012

25%

2

Cổ tức tiền mặt

L10

14/06/2012

7%

3

Cổ tức tiền mặt

LCS

28/05/2012

20%

4

Cổ tức tiền mặt

PPP

30/05/2012

5%

5

Cổ tức tiền mặt

TBX

25/05/2012

5%

6

Cổ tức tiền mặt

TMX

31/05/2012

10%

7

Cổ tức tiền mặt

UIC

31/05/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

image 27 image 0