imageimage

TB về việc thực hiện quyền DIH, DNC, ELC, INN, MCC, NNC, PEC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DIH

20/04/2012

30%

2

Cổ tức tiền mặt

DNC

27/03/2012

8%

3

Cổ tức tiền mặt

ELC

18/04/2012

8%

4

Cổ tức tiền mặt

INN

20/04/2012

20%

5

Cổ tức tiền mặt

MCC

27/04/2012

8%

6

Cổ tức tiền mặt

NNC

25/04/2012

45%

7

Cổ tức tiền mặt

PEC

27/03/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 12 image 0