imageimage

TB về việc thực hiện quyền DLG, VLA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/11/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Tiền quy đổi CP lẻ

DLG

30/8/2011

10%

2

Cổ tức tiền mặt

VLA

14/10/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 9 image 0