imageimage

TB về việc thực hiện quyền DMC, GMC, LAS, LCG, TCM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùn

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DMC

27/06/2012

12%

2

Cổ tức tiền mặt

GMC

20/06/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

LAS

20/06/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

LCG

24/05/2012

5%

5

Cổ tức tiền mặt

TCM

14/06/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 35 image 0