imageimage

TB về việc thực hiện quyền DNS, HHS, APP, HBC, NDC, PTP, SSM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

DNS

28/11/2011

10%

Chưa có

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

HHS

29/05/2012

50%

12/07/2012

3

Cổ tức tiền mặt

APP

05/06/2012

25%

 

4

Cổ tức tiền mặt

HBC

05/06/2012

10%

 

5

Cổ tức tiền mặt

NDC

06/06/2012

8%

 

6

Cổ tức tiền mặt

PTP

18/06/2012

6%

 

7

Cổ tức tiền mặt

SSM

10/05/2012

14%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 20 image 0