imageimage

TB về việc thực hiện quyền DNT, SBA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/03/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DNT

01/03/2012

11%

2

Cổ tức tiền mặt

SBA

07/03/2012

5%

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 16 image 0