imageimage

TB về việc thực hiện quyền DQC, HOM, S91

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 13/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DQC

29/12/2011

10%

2

Cổ tức tiền mặt

HOM

27/12/2011

8%

3

Cổ tức tiền mặt

S91

19/12/2011

12%

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 10 image 0