imageimage

TB về việc thực hiện quyền DQC, HPB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DQC

29/02/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

HPB

08/03/2012

15%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 17 image 0