imageimage

TB về việc thực hiện quyền ECI, LM8, PGS, PNJ

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ECI

28/12/2011

6%

2

Cổ tức tiền mặt

LM8

30/12/2011

15%

3

Cổ tức tiền mặt

PGS

26/12/2011

12%

4

Cổ tức tiền mặt

PNJ

03/01/2012

10%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 26 image 0