imageimage

TB về việc thực hiện quyền EIB, TV3, ST8

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/06/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

EIB

05/06/2012

5,3%

2

Cổ tức tiền mặt

ST8

08/06/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

TV3

31/05/2012

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 19 image 0