imageimage

TB về việc thực hiện quyền FDC, HMH, TBX, VNR, DNM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

FDC

15/12/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

HMH

20/12/2011

5%

3

Cổ tức tiền mặt

TBX

05/12/2011

15%

4

Cổ tức tiền mặt

VNR

07/12/2011

10%

5

Cổ tức tiền mặt

DNM

19/12/2011

5%

       

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 14 image 0