imageimage

TB về việc thực hiện quyền FDG, SAV, SEC, SFC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/04/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

FDG

28/02/2012

20%

2

Cổ tức tiền mặt

SAV

14/03/2012

7%

3

Cổ tức tiền mặt

SEC

23/12/2011

22%

4

Cổ tức tiền mặt

SFC

14/03/2012

12%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 30 image 0