imageimage

TB về việc thực hiện quyền FPT, KSB, VRC, VNT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 1/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

FPT

17/05/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

KSB

15/05/2012

17%

3

Cổ tức tiền mặt

VRC

21/05/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

VNT

21/05/2012

5%

         

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 42 image 0