imageimage

TB về việc thực hiện quyền GAS, PET, SHP, VLA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GAS

15/05/2012

12%

2

Cổ tức tiền mặt

PET

10/05/2012

18%

3

Cổ tức tiền mặt

SHP

10/05/2012

5%

4

Cổ tức tiền mặt

VLA

07/05/2012

8%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 7 image 0