imageimage

TB về việc thực hiện quyền GIL, HGM, MBB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GIL

12/12/2011

16%

2

Hoàn thuế 5% cổ tức tiền mặt

HGM

10/8/2011

50%

3

Cổ tức tiền mặt

MBB

09/12/2011

12%

         

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 32 image 0