imageimage

TB về việc thực hiện quyền GLT, PVX

Kính gửi: Quý khách hàng


Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 04/05/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GLT

17/04/2012

13%

2

Cổ tức tiền quy đổi CP lẻ

PVX

14/12/2011

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 7 image 0