imageimage

TB về việc thực hiện quyền HCM, L62

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HCM

08/06/2012

6%

2

Cổ tức tiền mặt

L62

04/06/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

image 27 image 0