imageimage

TB về việc thực hiện quyền HCT, ITA, NBW, PJT, PSB, TPH, UDJ, VCF, VNC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HCT

12/04/2012

8%

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

ITA

12/04/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

NBW

11/05/2012

12%

4

Cổ tức tiền mặt

PJT

10/05/2012

6%

5

Cổ tức tiền mặt

PSB

25/04/2012

4%

6

Cổ tức tiền mặt

TPH

19/03/2012

5%

7

Cổ tức tiền mặt

UDJ

11/05/2012

19%

8

Cổ tức tiền mặt

VCF

10/05/2012

12%

9

Cổ tức tiền mặt

VNC

27/04/2012

8%

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 13 image 0