imageimage

TB về việc thực hiện quyền HHC, HRC, PJT, S64, SD9, VCH, VSH

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HHC

09/12/2011

12%

2

Cổ tức tiền mặt

HRC

09/12/2011

15%

3

Cổ tức tiền mặt

PJT

08/12/2011

6%

4

Cổ tức tiền mặt

S64

29/07/2011

15%

5

Cổ tức tiền mặt

SD9

02/12/2011

5%

6

Cổ tức tiền mặt

VCH

06/12/2011

8%

7

Cổ tức tiền mặt

VSH

16/12/2011

20%

        

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 20 image 0