imageimage

TB về việc thực hiện quyền HLG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HLG

05/04/2012

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 13 image 0