imageimage

TB về việc thực hiện quyền HTL, TMC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HTL

22/12/2011

7%

2

Cổ tức tiền mặt

TMC

09/12/2011

7%

     

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 23 image 0