imageimage

TB về việc thực hiện quyền HVG, LHC, NGC, TNA, HDO, VC9

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/03/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HVG

08/03/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

LHC

08/03/2012

25%

3

Cổ tức tiền mặt

NGC

05/03/2012

12%

4

Cổ tức tiền mặt

TNA

24/02/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

HDO

17/02/2012

5%

6

Cổ tức tiền mặt

VC9

15/11/2011

11%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 11 image 0