imageimage

TB về việc thực hiện quyền IMP, PDN, SCD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

IMP

27/04/2012

22%

2

Cổ tức tiền mặt

PDN

10/05/2012

9%

3

Cổ tức tiền mặt

SCD

20/04/2012

15%

    

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 22 image 0