imageimage

TB về việc thực hiện quyền KCE, PGC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KCE

03/01/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

PGC

29/12/2011

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 31 image 0