imageimage

TB về việc thực hiện quyền KHP, MTG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/11/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KHP

31/10/2011

5%

2

Cổ tức tiền mặt

MTG

04/11/2011

3,5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 16 image 0