imageimage

TB về việc thực hiện quyền KSH, SJE

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 8/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KSH

22/11/2011

20%

2

Cổ tức tiền mặt

SJE

03/11/2011

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 21 image 0