imageimage

TB về việc thực hiện quyền NHW, PVS, SRF, TPC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/06/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NHW

15/03/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

PVS

25/05/2012

20%

3

Cổ tức tiền mặt

SRF

31/05/2012

20%

4

Cổ tức tiền mặt

TPC

11/05/2012

20%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

image 26 image 0