imageimage

TB về việc thực hiện quyền PAN, PMC, REE, STG, VCS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/04/2012, chi tiết như sau:

Stt

 Tên quyền

  Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

 Tỉ lệ

 1

 Cổ tức tiền mặt

  PAN

 16/03/2012

 10%

 2

 Cổ tức tiền mặt

 PMC

 15/03/2012

 8%

 3

  Cổ tức tiền mặt

 REE

 20/02/2012

 16%

 4

  Cổ tức tiền mặt

  STG

 15/03/2012

 10%

 5

  Cổ tức tiền mặt

 VCS

 01/03/2012

 20%

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

 

image 21 image 0