imageimage

TB về việc thực hiện quyền PHR, ST8, TDH41029, VGP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/11/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PHR

28/10/2011

15%

2

Hoàn thuế 5% cổ tức tiền mặt phân bổ ngày 03/8/2011

ST8

08/08/2011

0,5%

3

Lãi trái phiếu

TDH41029

31/10/2011

7%

4

Cổ tức tiền mặt

VGP

02/11/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 6 image 0