imageimage

TB về việc thực hiện quyền PIT, PVG, TCO, TDC, VNF, VSI, LIX, VIC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/06/2012, chi tiết như sau:

 

 Stt

 Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ 

 Ngày giao dịch được

 1

 Cổ tức tiền mặt

 PIT

 07/06/2012

 5%

 

 2

 Cổ tức tiền mặt

 PVG

 08/06/2012

 12%

 

 3

 Cổ tức tiền mặt

 TCO

 08/06/2012

 4%

 

 4

 Cổ tức tiền mặt

 TDC

 08/06/2012

 20%

 

 5

 Cổ tức tiền mặt

 VNF

 30/05/2012

 10%

 

 6

 Cổ tức tiền mặt

 VSI

 31/05/2012

 15%

 

 7

 Cổ tức bằng cổ phiếu

 LIX

 18/05/2012

 20%

 02/07/2012

 8

Cổ tức bằng cổ phiếu

 VIC

 06/06/2012

 27,5%

 28/06/2012

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 31 image 0